Open dag de Pieperhoeve goed bezocht

29 juni 2009

Zaterdag 27 juni was er veel belangstelling voor de Open dag op zorgboerderij De Pieperhoeve. De zorgboerderij is een agrarisch bedrijf met vleesvee, schapen, paarden, ezels, geiten en konijnen. De zorgboerderij bied zorg aan deelnemers met een verstandelijke en/of sociale beperking (zoals autisme of ADHD), mensen met een burn-out, dementerende ouderen of andere personen met een zorg- of hulpvraag die bijvoorbeeld mantelzorg ontvangen. Dit kan dagopvang, dagbesteding en/of logeeropvang zijn.

Mei 2004 is er gestart met het bieden van dagopvang. Vanaf januari 2009 bieden we daarnaast ook logeeropvang, in het nieuw gebouwde multifunctionele gebouw.

Rond 12.00 uur vertelde dhr. G. Ranter, gedeputeerde van de provincie Overijssel samen met mevr. H. Nap, voorzitter van bovengenoemde stichting waarom de provincie dit soort initiatieven stimuleert. Daarna hebben zij de start van de werkzaamheden voor een skelterbaan symbolisch geopend.

Er waren allerhande leuke activiteiten te doen, zoals paardrijden, workshops voor kinderen, workshop keramiek voor volwassenen, en verkoop van eigengemaakte spulletjes.

Copyright 2024