Zorgaanbod

Zorgaanbod

Ons zorgaanbod richt zich op jongeren en ouderen, volg één van onderstaande links op deze pagina en we vertellen u graag meer over hoe ons zorgaanbod eruit ziet voor de betreffende doelgroep. Ook kunt u op deze pagina meer lezen over onder andere, de financiering, ons team, onze identiteit en het kwaliteitskeurmerk.

Financiering

Financiering van ons zorgaanbod wordt geregeld met een zorgindicatie via het zorgkantoor (WLZ) of via de gemeente (JW). De zorg kan geregeld worden op basis van zorg in natura (ZIN) doordat we lid zijn van de coöperatie Boer&Zorg of vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). We werken zoveel mogelijk samen met ouders, het onderwijs en de gemeente zodat we zorg op maat bieden en flexibel kunnen inspelen op zorgbehoefte. Middels een zorgplan leggen we alle afspraken vast.

Kwaliteitssysteem

Sinds 2008 draagt onze zorgboerderij het kwaliteitskeurmerk van de federatie Landbouw en zorg. Ieder jaar maken we een kwaliteitsverslag en om de 3 jaar wordt het keurmerk beoordeeld door een auditor. In 2023 hebben we ook opnieuw het keurmerk weer toegekend gekregen. Hierdoor laten we zien dat we als zorgboerderij kwaliteit van zorg leveren. Op de website zorgboeren.nl kunt u uitgebreide informatie vinden over de federatie en het kwaliteitskeurmerk.

Identiteit

Op de Pieperhoeve wordt gewerkt en geleefd vanuit een christelijke levensovertuiging. Er worden christelijke normen en waarden gehanteerd, gebaseerd op de Bijbel. Dit betekent concreet dat we bidden en danken voor het eten en een Bijbelverhaal met elkaar lezen. In de weekenden bezoeken we met de logeergasten voor zover mogelijk op zondagochtend de kerkdienst van de Nederlands Hervormde kerk in Genemuiden. Alle cliënten kunnen zich in principe aanmelden, als ze zich kunnen conformeren aan de christelijke leefregels en cultuur en kwaliteit en identiteit in zorg als meerwaarde zien. Vanuit ons christenzijn gaan we in liefde met elkaar om. We respecteren elkaar en communiceren open en eerlijk met elkaar. Iedereen is waardevol en gelijkwaardig. Zoals God ons ziet, als parels in Zijn hand.

Team

Naast de zussen Rita, Nelleke en Ingrid zijn er nog een aantal medewerkers werkzaam op de Pieperhoeve. Er wordt, volgens een vast rooster met een klein en betrokken team hard gewerkt om goede zorg te bieden aan al onze zorgvragers, jong en oud. Ieder gezicht is bekend en van te voren is duidelijk wie er wanneer is. We merken dat deze duidelijkheid en voorspelbaarheid onze zorgvragers goed doet.

(Bij)scholing

Ons team wordt zoveel mogelijk geschoold door het bijwonen van lezingen en workshops die relevant zijn gezien de zorgvragers (dementie, verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, seksualiteit, zingeving etc.)
Omdat we veel zorgvragers met autisme begeleiden, is Gerda Bastiaan verbonden aan onze zorgboerderij. Gerda is nurse practioner (MaNP) en werkt als steunpuntfunctionaris autisme en ambulant begeleider in het speciaal onderwijs. Daarnaast werkt zij als verpleegkundig specialist GGZ binnen de (kinder- en jeugd)psychiatrie. Rita is geregistreerd bij de SKJ, het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Jaarlijks volgt zij scholing om deze registratie te behouden. Zij draagt haar kennis ook over aan het team. Ook zijn er meerdere teamleden BHV geschoold.

Copyright 2024