Stichting Vrienden van de Pieperhoeve

Stichting Vrienden van de Pieperhoeve

Is een sinds 2009 in het leven geroepen stichting van vrienden die de zorgboerderij een warm hart toedraagt. Dit zowel op financiële, als ook op niet financiële grond. Het bestuur houdt in de gaten dat de gelden goed besteed worden.
Zo is recent de nieuwe omheining van het kippenhok gefinancierd en draagt de stichting bijvoorbeeld ook financieel bij aan het realiseren van de dierenbeleeftuin die in juni 2024 geopend hoopt te worden. Als vriend word je voor bijzondere evenementen uitgenodigd en krijg je minimaal 1 keer per jaar een nieuwsbrief toegestuurd.

ANBI status

Met ingang van 12 oktober 2021 heeft Stichting Vrienden van de Pieperhoeve de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen. Een instelling kan alleen een ANBI status krijgen, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. ANBI instellingen kunnen gebruikmaken van belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Donateurs van een ANBI instellingen mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beleidsplan

Het beleid is er op gericht om financiële middelen te verwerven voor de Stichting Vrienden van de Pieperhoeve. Met deze middelen kan de stichting bijdragen aan het welbevinden van de zorgvragers van de Pieperhoeve in de breedste zin van het woord. Daarnaast heeft de Stichting als doel om de vrienden te betrekken bij de missie van de Pieperhoeve.

Vriend worden?

Wilt u ook graag betrokken zijn bij zorgboerderij de Pieperhoeve en/of zou u ons financieel willen ondersteunen? Word dan vriend en/of donateur van de Pieperhoeve!

Wanneer u De Pieperhoeve eenmalig financieel wilt ondersteunen, is uw gift welkom op IBAN rekeningnummer NL97 RABO 0146 7721 13 ten name van Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Pieperhoeve.

De stichting Vrienden van de Pieperhoeve staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 08181557 (RSIN: 819915245).

Bestuur

Het bestuur van Vrienden van de Pieperhoeve bestaat uit drie leden, zij stellen zich graag aan u voor;
Mijn naam is Jan Doornwaard ik mag in het bestuur Henk-Jan Bunschoten vervangen. Sinds 2001 woonachtig in Genemuiden, ik ben opgegroeid in Oldebroek. Doordat ik 8 jaar als (jeugd)diaken in de Hervormde Gemeente van Genemuiden heb gezeten, ben ik zijdelings betrokken geraakt bij het werk van de Pieperhoeve. Toen ik vorig jaar de vraag kreeg om toe te treden in het bestuur, heb ik niet zo lang na hoeven te denken. Het is belangrijk om het werk van de Pieperhoeve te stimuleren omdat het bijzonder is dat we zo’n organisatie in Genemuiden hebben. Hoewel mijn werk meer op de achtergrond zal plaatsvinden hoop ik een klein steentje te kunnen bijdragen in dit groter geheel.

Mijn naam is Claudi Schuurman. Ik ben getrouwd met Martijn en we hebben 3 zonen en een dochter. Naast mijn werk in ons familiebedrijf houd ik van lezen, gezellig uit eten en zingen. Ik draag de Pieperhoeve een warm hart toe. De werkwijze waarin de zorgvrager centraal staat in huiselijke kring, spreekt mij aan.
Ook bijzonder mooi om dit vanuit een christelijke identiteit vorm te geven. Met veel plezier heb ik een plaats in genomen in het bestuur van stichting vrienden van de Pieperhoeve. Op deze wijze draag ik graag een steentje bij.

Als jongste van de 3 vennoten mag ik , Ingrid van Maastricht, de zorgboerderij vertegenwoordigen in het bestuur van de stichting. Het is ook mooi om als bestuur zo bezig te zijn voor de zorgboerderij en  tevens te werken en te wonen op de plek waar lang geleden onze ouders zich gevestigd hebben. We zijn ons als zorgboerderij terdege bewust van het feit dat het een geweldige plek is, middenin de natuur en daardoor is het ook zo mooi om daar met anderen ( zorgvragers dus ) van te genieten. Als bestuur van de stichting proberen we goed af te stemmen wat de zorgboerderij nodig heeft wat betreft adviezen en materiële zaken. Op deze manier is de stichting een mooie aanvulling op de zorg die we bieden. We hopen dat we mede door onze donateurs zo nog door kunnen blijven gaan.

Doelstelling

De doelstelling van stichting Vrienden van de Pieperhoeve is het zoveel mogelijk ondersteunen van zorgboerderij de Pieperhoeve te Genemuiden. Dit onder meer door het verschaffen dan wel ter beschikking stellen van financiële en/of materiële middelen ten behoeve van de personen die zorg en/of dagbesteding aangeboden krijgen op de zorgboerderij.

Beloningsbeleid

De stichting werkt enkel met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Contact

Stichting Vrienden van de Pieperhoeve
Slaperdijkweg 1
8281 PL Genemuiden (Overijssel)

Copyright 2024