Jaaroverzicht 2020

15 december 2020

Wat een bijzonder jaar was 2020. Ook op De Pieperhoeve stond veel in het teken van het coronavirus. Aan het einde van het jaar kijken we daar bijna traditiegetrouw op terug in een nieuwsbrief. Op die manier houden we onze ‘vrienden’ graag op de hoogte van het reilen en zeilen op onze zorgboerderij en tegelijkertijd willen we ook onze dankbaarheid uitspreken richting al deze vrienden van de zorgboerderij die ons jaarlijks financieel steunen! 

Tot slot willen we u natuurlijk fijne en gezegende feestdagen wensen en een goed 2021! 

Download de nieuwsbrief hier!

Copyright 2024