Even voorstellen

Even voorstellen

Drie zussen Nelleke, Ingrid en Rita voeren binnen een vennootschap onder firma (VOF) de leiding over de zorgboerderij. Ingrid en Rita bewonen gezamenlijk het erf, Nelleke woont op de Kamperzeedijk. Nelleke is zorginhoudelijk verantwoordelijk voor de ouderenopvang, Ingrid en Rita voor de dag-en logeeropvang en dagbesteding voor de jongeren en jongvolwassenen.

Rita

Rita coördineert de zorg; ze is de contactpersoon voor de zorgvrager en zijn ouders of verzorgers. In maart 2004 afgestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede als maatschappelijk werker en tot december 2008 werkzaam geweest als teamleider zorgaanbod voor lvg-jongeren bij de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ) te Amersfoort. In haar werk daar heeft ze ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen die extra zorg nodig hebben vanwege een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen, zoals autisme en ADHD. In 2007 heeft ze aan de basistraining ‘autisme anders bekeken’ van Colette de Bruin deelgenomen en in 2008 aan de verdiepingstraining ‘geef me de vijf’. Rita is bij de SKJ geregistreerd als jeugd-en gezinsprofessional.

 

Nelleke

Nelleke is werkzaam geweest als verpleegkundige in het Sint Jansdal in Harderwijk en later ook als invalverpleegkundige ziekenhuis de Weezenlanden en het Sophia ziekenhuis in Zwolle. De kwetsbare oudere was en is nog steeds haar passie. Vanaf september 2009 kwam er door samenwerking met IJsselheem de mogelijkheid om dagopvang te organiseren voor ouderen met geheugenproblemen. Vanaf die tijd ontvangen we op de maandag en dinsdag een groep ouderen die of nog thuis wonen of binnen een zorginstelling. Nelleke heeft door de jaren heen veel kennis opgedaan in het begeleiden van deze doelgroep door samen op te trekken en te ontdekken wat voor impact deze ziekte heeft voor de oudere, maar ook voor de directe omgeving, met name de mantelzorger.

 

Ingrid

Ingrid is tot januari 2010 werkzaam geweest als apothekersassistente. Daarnaast is ze vanaf de start van de zorgboerderij betrokken geweest bij het begeleiden van de jongeren. Aangezien de uren begeleiding van de jongeren verder konden worden uitgebreid is ze vanaf begin 2010 volledig beschikbaar voor de Pieperhoeve. Ingrid heeft trainingen gevolgd om deskundigheid op gebied van autisme te bevorderen en een cursus afgerond op gebied van psycho pastoraat. Vanaf begin 2016 is zij ook werkzaam als ambulant begeleider, wat ingezet kan worden als extra zorg bij jongvolwassenen. 

Rita, Nelleke en Ingrid zijn bedrijfshulpverlener (BHV-er)

 

(Bij)scholing

Ons team wordt zoveel mogelijk geschoold door het bijwonen van lezingen en workshops die relevant zijn gezien de zorgvragers (dementie, verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, seksualiteit, zingeving etc.)
Omdat we veel zorgvragers met autisme begeleiden, is Gerda Bastiaan verbonden aan onze zorgboerderij. Gerda is nurse practioner (MaNP) en werkt als steunpuntfunctionaris autisme en ambulant begeleider in het speciaal onderwijs. Daarnaast werkt zij en als verpleegkundig specialist GGZ binnen de (kinder- en jeugd)psychiatrie en werkt ze als levensloopregisseur vanuit haar eigen bedrijf HouvASS. Ze coacht ons team en bevordert onze deskundigheid op het gebeid van autisme. Bij een aantal zorgvragers is ze ook als levensloopregisseur betrokken geweest en geeft ze training en cursussen op verzoek.

Onze identiteit

De zorg wordt geboden vanuit een christelijke levensovertuiging. Dit betekent dat er christelijke normen en waarden worden gehanteerd, gebaseerd op de Bijbel. Alle cliënten kunnen zich in principe aanmelden, als ze zich kunnen conformeren aan christelijke leefregels en cultuur, en kwaliteit en identiteit in zorg als meerwaarde zien. Dit betekent concreet dat we bidden en danken voor het eten en een Bijbelverhaal met elkaar lezen. In de weekenden bezoeken we met de logeergasten voor zover dat mogelijk is op zondagochtend de kerkdienst van de Nederlands Hervormde Kerk in Genemuiden.
Vanuit ons christen zijn gaan we in liefde met elkaar om, we respecteren elkaar en communiceren open en eerlijk met elkaar. Iedereen is waardevol en gelijkwaardig. Zoals God ons ziet, als parels in Zijn hand.

Copyright 2023