Even voorstellen

Even voorstellen

Drie zussen Rita, Nelleke en Ingrid voeren binnen een vennootschap onder firma (VOF) de leiding over de zorgboerderij. Ingrid en Rita bewonen gezamenlijk het erf, Nelleke woont op de Kamperzeedijk. Nelleke is zorginhoudelijk verantwoordelijk voor de ouderenopvang, Ingrid en Rita voor de dag-en logeeropvang en dagbesteding voor de jongeren en jongvolwassenen.

Rita

Rita coördineert de zorg, wat betekent dat zij alle dingen regelt die met de indeling van zorgvragers te maken hebben (roosters, indicaties, betalingen). Ze regelt de zaken voor het personeel (functioneringsgesprekken, arbeidscontracten en scholing). Samen met Ingrid is ze ook verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de jongeren (dagindeling, intakes en evaluaties). Rita heeft jarenlange ervaring binnen de jeugdzorg en specifieke kennis over jongeren met een licht verstandelijk beperking, autisme, hechtingsproblematiek en syndroom van Down. Doordat zij als jeugd-en gezinsprofessional geregistreerd is bij de SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd nr. 110025738), volgt zij jaarlijks training op allerlei gebied om haar deskundigheid op peil te houden en haar kennis over te dragen in het team.

 

Nelleke

Nelleke is tot 2013 werkzaam geweest als verpleegkundige in de Zwolse ziekenhuizen.
In september 2009 is ze op de zorgboerderij gestart met dagopvang van ouderen met geheugenproblemen. Door de jaren heen heeft zij in de praktijk veel ervaring opgedaan. Daarnaast heeft ze ook cursussen en trainingen gevolgd om het veranderde gedrag in het dementieproces beter te leren begrijpen. Dit alles ook met het streven om zoveel als mogelijk aansluiting proberen te vinden bij de beleving en het welzijn van de ouderen.
De intake en evaluatiegesprekken met families, zo ook de contacten met casemanagers en eventueel thuiszorg, onderhoudt Nelleke om het dementieproces nauwlettend te kunnen volgen en de zorgbehoefte steeds bij te sturen waar nodig. |
Met ingang van februari 2024 is zij gestart met individuele ambulante begeleiding, om ook op die manier de mantelzorger te ontlasten.

 

Ingrid

Vanaf 2010 is Ingrid volledig betrokken bij de jongerenzorg op de Pieperhoeve, hiervoor was ze werkzaam als apothekersassistente.
Samen met Rita doet ze de begeleiding, de vele overleggen met ouders, scholen en gemeente. Dit om de jongere zo specifiek mogelijk te kunnen begeleiden bij de zaken die nodig zijn. Door de jaren heen heeft ze onder andere trainingen gevolgd op het gebied van autisme om zo de deskundigheid te bevorderen. Daarnaast heeft ze ook een cursus gevolgd op het gebied van psychopastoraat.
In de toekomst willen we graag de extra tak van recreatie uitbreiden op de Pieperhoeve. Daarvoor heeft Ingrid de cursus ‘gastvrouw van de IJsseldelta’ gevolgd.

Rita, Nelleke en Ingrid zijn bedrijfshulpverlener (BHV-er)

 

.

Copyright 2024