Even voorstellen

Even voorstellen

Drie zussen Nelleke, Ingrid en Rita voeren binnen een vennootschap onder firma (VOF) de leiding over de zorgboerderij. Ingrid en Rita bewonen gezamenlijk het erf, Nelleke woont op de Kamperzeedijk. Nelleke is zorginhoudelijk verantwoordelijk voor de ouderenopvang, Ingrid en Rita voor de dag-en logeeropvang en dagbesteding voor de jongeren en jongvolwassenen.

Rita

Rita coördineert de zorg; ze is de contactpersoon voor de zorgvrager en zijn ouders of verzorgers. In maart 2004 afgestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede als maatschappelijk werker en tot december 2008 werkzaam geweest als teamleider zorgaanbod voor lvg-jongeren bij de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ) te Amersfoort. In haar werk daar heeft ze ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen die extra zorg nodig hebben vanwege een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen, zoals autisme en ADHD. In 2007 heeft ze aan de basistraining ‘autisme anders bekeken’ van Colette de Bruin deelgenomen en in 2008 aan de verdiepingstraining ‘geef me de vijf’. Rita is bij de SKJ geregistreerd als jeugd-en gezinsprofessional.

 

Nelleke

Nelleke is werkzaam geweest als verpleegkundige in het Sint Jansdal in Harderwijk en later ook als invalverpleegkundige ziekenhuis de Weezenlanden en het Sophia ziekenhuis in Zwolle. De kwetsbare oudere was en is nog steeds haar passie. Vanaf september 2009 kwam er door samenwerking met IJsselheem de mogelijkheid om dagopvang te organiseren voor ouderen met geheugenproblemen. Vanaf die tijd ontvangen we op de maandag en dinsdag een groep ouderen die of nog thuis wonen of binnen een zorginstelling. Nelleke heeft door de jaren heen veel kennis opgedaan in het begeleiden van deze doelgroep door samen op te trekken en te ontdekken wat voor impact deze ziekte heeft voor de oudere, maar ook voor de directe omgeving, met name de mantelzorger.

 

Ingrid

Ingrid is tot januari 2010 werkzaam geweest als apothekersassistente. Daarnaast is ze vanaf de start van de zorgboerderij betrokken geweest bij het begeleiden van de jongeren. Aangezien de uren begeleiding van de jongeren verder konden worden uitgebreid is ze vanaf begin 2010 volledig beschikbaar voor de Pieperhoeve. Ingrid heeft trainingen gevolgd om deskundigheid op gebied van autisme te bevorderen en een cursus afgerond op gebied van psycho pastoraat. Vanaf begin 2016 is zij ook werkzaam als ambulant begeleider, wat ingezet kan worden als extra zorg bij jongvolwassenen. 

Rita, Nelleke en Ingrid zijn bedrijfshulpverlener (BHV-er)

 

.

Copyright 2024