Zorgaanbod Jongeren

Zorgaanbod Jongeren

Op Zorgboerderij de Pieperhoeve bieden we een compleet zorgaanbod voor Jongeren;

 • Dagopvang voor schoolgaande jeugd op woensdagmiddag van 13.30 – 17.30 uur
  en zaterdagen van 9.30 – 17.30 uur
 • Dagbesteding voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar op woensdag van 9.00 – 13.00 uur
  donderdag en vrijdag van 9.00 -15.30 uur
 • Logeeropvang in vaste groepen in weekenden van vrijdag 17.00 uur t/m zondag 17.00 uur en op inschrijving in de voorjaars-mei, zomer-en herfstvakantie. 1 weekend in de maand zijn we gesloten en ook 3 weken in de zomerperiode en 2 weken in de Kerstvakantie
 • Individuele ambulante begeleiding aan jongeren en hun ouders flexibel in te zetten en op maat gesneden. Dit kan ingezet worden naar aanleiding van een levensloopplan wat Gerda Bastiaan als levensloopregisseur heeft opgesteld samen met betrokkenen. Maar ook op verzoek en in afstemming met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Werkzaamheden

Op onze zorgboerderij kunnen allerlei werkzaamheden gedaan worden die te maken hebben met de verzorging van de dieren. Dit zijn momenteel koeien, schapen, paarden, ezels, geiten, konijnen en kippen. Verder werkzaamheden die te maken hebben met het onderhoud van de hokken en gebouwen, het kweken van groente en fruit en het helpen en/of meebeleven van voorkomende werkzaamheden die seizoensgevoelig zijn. Bijvoorbeeld hooien, geboorte van kalfjes en lammetjes, het scheren van de schapen en het verhuizen van de koeien en schapen in de zomer en winter.
Deze activiteiten zijn bedoeld om:

 • verantwoordelijkheid te leren dragen
 • te leren samenwerken
 • meer zelfvertrouwen te krijgen
 • actief bezig te zijn
 • structuur en regelmaat te bieden
 • te genieten van het boerderijleven en het platteland

De activiteiten zijn niet bedoeld om productie te draaien en geld te verdienen. Met elke ouder en/of contactpersoon van de zorgvrager wordt van tevoren uitgebreid in een kennismakingsgesprek gekeken wat hij of zij wil en kan leren. Er wordt een plan gemaakt met specifieke leerdoelen die regelmatig geëvalueerd worden. We gaan uit van de mogelijkheden en niet van de beperkingen.

Copyright 2023