Werkzaamheden

Werkzaamheden

Op onze zorgboerderij kunnen lichte werkzaamheden gedaan worden die te maken hebben met de verzorging van de dieren. Dit zijn momenteel koeien, schapen, paarden, ezels, geiten, konijnen en kippen. Verder werkzaamheden die te maken hebben met het onderhoud van de hokken en gebouwen, het kweken van groente en fruit en het helpen en/of meebeleven van voorkomende werkzaamheden die seizoensgevoelig zijn. Bijvoorbeeld hooien, geboorte van kalfjes en lammetjes, het scheren van de schapen en het verhuizen van de koeien en schapen in de zomer en winter.
Deze activiteiten zijn bedoeld om:

  • verantwoordelijkheid te leren dragen
  • te leren samenwerken
  • meer zelfvertrouwen te krijgen
  • actief bezig te zijn
  • structuur en regelmaat te bieden
  • te genieten van het boerderijleven en het platteland

De activiteiten zijn niet bedoeld om productie te draaien en geld te verdienen. Met elke ouder en/of contactpersoon van de zorgvrager wordt van tevoren uitgebreid in een kennismakingsgesprek gekeken wat hij of zij wil en kan leren. Er wordt een plan gemaakt met specifieke leerdoelen die regelmatig geëvalueerd worden. We gaan uit van de mogelijkheden en niet van de beperkingen.
Omdat we vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) en op basis van zorg in natura (ZIN) zorg kunnen bieden, zijn we heel flexibel. We zijn kleinschalig, werken met een vast team en hebben een duidelijk structuur en voorspelbaarheid.

Copyright 2024